செவ்வாய், 16 டிசம்பர், 2008

தேடல்

(வாழ்கை துணையை தீவிரமாய் தேடுபவர்களுக்கு...)

உன் உயிரின் தேடலில் நீ
செவிடனாகிவிட்டாய் குருடனாகிவிட்டாய் !
நிலவின் ஆதிக்கத்தில் உன்னை
தழுவும் தென்றலுக்கு
இசையமைப்பவள் அவளென்று அறியாயோ !
ஞயாயிறின் ஆதிக்கத்தில்
உன் காட்சிப்பொருளின் அழகென
நிறைந்திருப்பவள் அவளென்று அறியாயோ !
பதியார் இங்கிருக்க
உமையவள் எங்கிருக்க கூடும் !?!

கருத்துகள் இல்லை: